MRT Inbouwinstructies

1) Algemeen:

Wij danken u voor de aanschaf van een product van MRT Engines B.V. en wensen u en de eindgebruiker nog veel rijplezier toe.

Het succes van deze transactie en daarmee uw tevredenheid wordt bepaald door 2 factoren:

Wij adviseren u om, bij uit- en inbouw, altijd de originele specificaties van de fabrikant te gebruiken. Enkel, indien deze niet voor handen zijn, kunnen deze algemene instructies u van dienst zijn.

2) Ontvangst:

3) Traceren van oude schade:

Om te voorkomen dat het nieuwe geleverde product weer direct gelijke schade ondervindt als het oude deel, dient eerst de oorzaak van de oude schade te worden opgespoord en weggenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

4) Montage:

Neem de tijd en de rust om het product op de juiste wijze te monteren. Uiteindelijk zal dit problemen voorkomen en verliest u geen extra kostbare tijd. Monteer ook zoveel mogelijk ombouwdelen aan het product al op uw werktafel en niet later in de motorruimte. Dit werkt voor u plezieriger en u heeft een betere controle op uw eigen werk.

5) Startprocedure

Alvorens te starten is het belangrijk dat u er zeker van bent dat alle delen vast zitten, dat de er voldoende olie in het carter zit, dat er voldoende koelvloeistof in het koelsysteem zit en dat de riemspanning goed is.

6) Inrij-instructie

7) Retour oud deel

8) Na-controle

De bovenvermelde instructies hebben een algemeen karakter. Derhalve willen wij u er uitdrukkelijk op wijzen dat MRT Engines B.V. niet aansprakelijk gesteld kan worden voor, schade als gevolg van afwijkingen in bovenstaande instructies, in vergelijking met originele instructies van de fabrikant. Ook voor mogelijke interpretatiefouten en/of drukfouten van de door ons verstrekte informatie, kan MRT Engines B.V. niet aansprakelijk gesteld worden.

Alle medewerkers van MRT Engines B.V. wensen u nog heel veel rijplezier toe.