Beknopte praktische voorwaarden

Deze pagina is slechts een beknopte versie van onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Enkel bedoeld om een aantal praktische punten te benadrukken. In alle gevallen zijn onze leverings- en betalingsvoorwaarden leidend en toepasselijk op onze transacties.

Algemeen:

Configuratie:

Garantie:

Retour: